Buda
Buda fotografiat a Birmània, a l'interior de unes coves, on hi han més de un centenar de Budes com aquest i amb diferents possicions.
Crec jo que aquesta imatge expressa pau i felicitat.